ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ЩОДО ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ, ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА ТЕРИТОРІЇ Новопокровської СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

1. Найменування організатора громадського обговорення – Новопокровська селищна рада.

2. Мета: врахування думки жителів Новопокровської громади щодо перейменування, перепрофілювання (зміни типу) ЗЗСО , реорганізації  КЗО НВК  шляхом ліквідації дошкільної групи.

Запрошуємо вас долучитися до громадського обговорення проєктів Плану реалізації стратегічних цілей розвитку освіти Новопокровської селищної ради на 2021-2023 роки, перспективної, оптимальної, спроможної мережі закладів загальної середньої освіти Новопокровської селищної ради на 2021-2023 роки.

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Господарського кодексу України, пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2020 року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», до Закону України “Про повну загальну середню освіту” від 18 березня 2020 року, не вживаються терміни «І ступінь» чи «І-ІІ», «І-ІІІ ступені». Натомість Закон містить терміни “початкова школа”, “гімназія”, “ліцей”.

Зокрема Стаття 32 про «Утворення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу загальної середньої освіти» говорить:

1. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

2. Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади.

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу), приймають районні, міські, сільські, селищні ради.

Рішення про утворення початкової школи як структурного підрозділу у складі гімназії, його реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймає (приймають) засновник (засновники) такого закладу освіти.

Під час утворення закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний враховувати вимоги ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проєкту, відповідного рішення засновника.

Стаття 35. Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти:

1. Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:

початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;

гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;

ліцей, що забезпечує здобуття (профільної) середньої освіти.

Конституція України (ст. 143)

• Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

• Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 26) «Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради». Закон України «Про освіту» набрав чинності 28 вересня 2017 року. Згідно з підпунктом 13 пункту 3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із Законом здійснюється протягом п'яти років з дня набрання чинності Законом. Відповідно до пункту 5 цього ж розділу Закону засновникам закладів освіти рекомендовано протягом п’яти років привести установчі документи закладів освіти у відповідність із Законом. Таким чином установчі документи, зокрема статути закладів загальної середньої освіти, мають бути переоформлені до 28 вересня 2022 року.

 від 15.12.2020 № 1081-IX

Стаття 103-2. Освітня субвенція

1. Освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах закладів освіти:

1) початкові школи, гімназії (крім дошкільних підрозділів у таких закладах), ліцеї;

Станом на сьогодні на території Новопокровської селищної ради функціонують 7 ЗЗСО, з них: 4 школи І-ІІІ ступенів, 2 школа  І-ІІ ступенів, 1 школа І ступеня-ДНЗ.

Розрахункова наповнюваність класів визначається з урахуванням кількості населення та щільності його проживання і є основною складовою у розрахунку субвенції з державного бюджету, яка передбачена на заробітну плату педагогічних працівників.

Вартість утримання одного учня  в ЗЗСО Новопокровській селищній раді становить біля 87 тисяч грн. на рік.

Кількість учнів на одного вчителя складає 5 дітей.

 Кількість учнів, що здобувають освіту на усіх рівнях, складає 748 учнів. Значна видаткова частина бюджету Новопокровської  громади використовується на забезпечення надання освітніх послуг. Школи з нижчою фактичною наповнюваністю класів у порівнянні з розрахунковою є найбільш затратними комунальними установами (у перерахунку на одного учня). За критерієм спроможності освітньої мережі, у порівнянні 1-4 класи, 5-9 класи та 10-11 класи, саме в старшій школі індекс спроможності є найнижчим. Розпорядник коштів (бухгалтерія відділу освіти Новопокровської селищної ради), керуючись пунктом 28 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого КМУ від 28.02.2002 №228, встановлює, що витрати повинні бути приведені у відповідність з бюджетними асигнуваннями. Надмірні витрати на утримання ЗЗСО позбавляють можливості реінвестувати кошти громади у розвиток шкіл, які забезпечують більш високу якість освітніх послуг.

Створення об'єднаної  громади надало жителям наших сіл широкі можливості для формування своєї унікальної та ефективної системи управління освітньою сферою, яка в кінцевому рахунку допоможе підвищити якість освітніх послуг і заощадити кошти громади.

Заходи з оптимізації шкільної мережі планується провести з метою створення єдиного освітнього простору, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів та вихованців. Дія прийнятого рішення поширюватиметься на учнів та їх батьків.

Отже, можливими варіантами вирішення питання щодо перспективного планування спроможної освітньої мережі на території Новопокровської селищної ради пропонуються на розгляд та громадське обговорення за наступним планом:

1. Відповідно до вищеперерахованих Постанов та Законів провести переоформлення найменувань та реорганізацію закладів освіти, засновником яких є Новопокровська селищна  рада, наступним чином:

- Комунальний  опорний заклад освіти «Новопокровський заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів» Новопокровської селищної ради   Дніпропетровської області» перейменувати у  Новопокровський ліцей          ім. Сиволоба В.М.  шляхом перепрофілювання;

- Іверський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Новопокровської селищної ради Дніпропетровської області реорганізувати шляхом  перепрофілювання  ( зміни типу) в Іверську гімназію  ;

 - Криничанський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Новопокровської селищної ради Дніпропетровської області реорганізувати шляхом приєднання до опорного  КОЗО «Новопокровського ЗЗСО» з отриманням статусу філії;

- Комунальний заклад освіти «Петриківська неповна  середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Новопокровської селищної ради   Дніпропетровської області реорганізувати шляхом перепрофілювання ( зміни типу) в  ЗЗСО «Петриківська початкова школа»;

- Комунальний заклад освіти «Багатська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новопокровської селищної ради  Солонянського району Дніпропетровської області» реорганізувати шляхом перепрофілювання ( зміни типу) в Багатську гімназію  ;

- Комунальний заклад освіти навчально-виховний комплекс «Миропільська загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад  Новопокровської селищної ради Дніпропетровської області» реорганізувати шляхом перепрофілювання ( зміни типу) в ЗЗСО «Миропільська початкова школа» з дошкільним структурним підрозділом;

-  Комунальний заклад освіти навчально-виховний комплекс «Олександропільська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад  Новопокровської селищної ради Дніпропетровської області» » реорганізувати шляхом перепрофілювання ( зміни типу) в ЗЗСО « Олександропільська гімназія »  ліквідацією дошкільного навчального закладу.

 Також, публічне громадське обговорення передбачатиме проведення на базі ЗЗСО:

• конференцій, форумів, громадських слухань, зборів, зустрічей з громадськістю за окремим планом.

До участі в обговоренні запрошуються всі  мешканці Новопокровської  селищної ради.

3. Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення –Хаджиєва Марина Миколаївна – начальник відділу освіти виконавчого комітету Новопокровської селищної ради. Контактні особи – Хаджиєва Марина Миколаївна  тел.06828103 та Трофименко Оксана Анатоліївна  тел. 0973269741.

4. Свої зауваження та пропозиції просимо подавати з 01 червня  2021 року по 01 липня  2021 року на поштову адресу: вул. Миру , 11 смт. Новопокровка та електронну          адресу: novop.osvita.metod@gmail.com

5. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором. Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Новопокровської селищної ради.

Фото без опису