Затверджено

                                                                                                                             рішенням № 15   від  25.12.2015року                            

 

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників Новопокровської селищної ради

1. ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про преміювання працівників Новопокровської селищної ради ( далі – Положення) розроблене відповідно до законів України „ Про службу в органах місцевого самоврядування”, „ Про оплату праці”, постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 „ Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади органів прокуратури, судів та інших органів”, постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 212 „ Про затвердження Порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну працю в органах  державної влади, зразкове виконання обов”язків та колективного договору з метою заохочення працівників  селищною ради за ініціативність, творчість у роботі, добросовісне виконання посадових обов”язків і завдань шляхом урахування їх особистого внеску в загальні результати роботи.

1.2. Дія цього положення поширюється на усіх працівників селищної ради.

1.3. Преміювання працівників селищної ради здійснюється відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи за підсумками роботи за місяць.

1.4. В окремих випадках за виконання особливо важливої роботи або з нагоди ювілейних та святкових дат за розпорядженням селищного голови з урахуванням особистого внеску працівникам може бути виплачена одноразова премія в межах затвердженого фонду оплати праці.

1.5. Премія нараховується в  окремих  випадках ( за розпорядженням голови  та особистий внесок кожного  працівника)  працівникам за час відпусток, тимчасової непрацездатності, відрядженим на навчання з метою підвищення кваліфікації, в тому числі за кордон.

1.6. Працівникам, які звільнені з роботи в місяць, за який  проводиться преміювання, премії не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися за станом здоров”я.

1.7. Працівникам, яким винесена догана, премія не виплачується  протягом дії дисциплінарного стягнення.

1.8. Фонд преміювання працівників селищної ради утворюється в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі та економії  коштів на оплату праці.

1.9. На створення річного фонду преміювання спрямовують кошти у розмірі не менше як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці, що утворилася з початку поточного року.

1.10. Видатки на преміювання передбачаються в кошторисі селищної ради.

 

2. Показники преміювання і розмір премії

 

2.1. Преміювання працівників селищних рад, встановлення їм надбавок здійснюється за поданням  секретаря селищної ради на підставі оцінки та всебічного аналізу виконання ними посадових обов”язків і завдань.

2.2. Премія нараховується працівникам щомісячно у відсотках до посадового окладу.

2.3. За результатами роботи за місяць для визначення розміру премії працівникам враховуються такі показники:

 - своєчасне та якісне виконання  поставлених керівництвом завдань і доручень;

 - сумлінне виконання своїх посадових обов”язків, ініціатива і творчість у роботі;

- постійне самовдосконалення, підвищення професійної кваліфікації.

2.4. Зменшення відсотку преміювання працівників або позбавлення їх премії здійснюється у разі:

 - неякісного невиконання розпоряджень та доручень керівництва селищної ради;

- несвоєчасного розгляду пропозицій, заяв, звернень громадян;

-  порушення строків розгляду документів;

- недобросовісного виконання посадових обов”язків і завдань.

 

 

3. Порядок преміювання

 

3.1.Бухгалтер селищної ради щомісяця до 25 числа розраховує загальну суму коштів, що спрямовуються на преміювання, та подає на розгляд керівництву селищної ради.

3.2. Преміювання працівників селищної ради здійснюється на підставі розпорядження селищного голови.

3.3.  Преміювання  селищного голови  проводиться  відповідно  до  затвердженого  кошторису  видатків  на поточний  рік  визначеного  рішенням  ради « Про  селищний бюджет»

3.4. Виплата премії  селищному голові проводиться щомісячно у разі відсутності заборгованості за обов”язковими  платежами у межах затвердженого фонду оплати праці та адміністративного правопорушення з боку селищного голови.

3.5 Передбачається  виплата  премії  працівникам  селищної ради  за результатами   роботи  за  рік,  відповідно до особистого  вкладу  кожного  в  загальні  результати  роботи та у випадку  економії  коштів  на  оплату  праці.

3.6  Положення  діє  протягом УІІ  скликання  депутатів  Новопокровської  селищної  ради 3.7  До  Положення  можуть  бути  внесені зміни  відповідно  до  змін в  діючому          законодавстві  України.