Фото без опису

Оголошення

про проведення конкурсу на  зайняття посад консультанта   комунальної установи 

«Центр професійного розвитку педагогічних працівників Новопокровської селищної ради»

Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників  Новопокровської селищної ради». оголошує конкурс на зайняття посади консультанта 

Найменування та     місце

знаходження  закладу

Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Новопокровської селищної ради» 

1 вакантна посада

Місце знаходження: 52400. Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Новопокровка, вул Молодіжна, будинок 21

Найменування посади та умови праці

Консультант комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників  Новопокровської селищної ради».

 Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються , відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; Постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств»; наказу Міністерства освіти України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

 

Кваліфікаційні вимоги до консультанта Центру розвитку педагогічних працівників

Посаду консультанта комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Новопокровської селищної ради»,   може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту ступеня  не нижче магістра,  стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу

Перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі у конкурсі

Особа, яка претендує на зайняття посади консультанта комунальної  установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Новопокровської селищної ради» особисто подає такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копію паспорта громадянина України;
 • копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

 - документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

-копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної)  роботи не менше п’яти  років на день їх подання.

Документами про підтвердження  рівня володіння державною мовою можуть бути, зокрема, документи державного зразка про середню/вищу освіту, в яких зазначено про вивчення предмета/дисципліни, що підтверджують знання української мови, та посвідчення щодо вільного володіння державною мовою, отримані до 25 жовтня 2019 року.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості. 

Копії документів, поданих до конкурсної комісії, завіряються власноручно власниками цих документів із додержанням вимог стандартів з діловодства.

Документи подаються до конкурсної комісії особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою).

Документи приймаються впродовж 20 календарних днів від дня розміщення оголошення на сайті Новопокровської селищної ради 

за адресою: 52400. Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Новопокровка, вул. Миру, будинок 11                        

 

Дата  та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість

Конкурсний відбір починається  з 29.11.2021  та складається з наступних етапів:

І етап: перевірка на знання законодавства у галузі освіти, зокрема:

 1. Закон України «Про освіту»;
 2. Закон України «Про повну загальну середню освіту»;
 3. Закон України «Про дошкільну освіти»;
 4. Закон України «Про позашкільну освіту»;
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників» (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України№ 1133 від 27.12.2019);
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №672 «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників»;
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 №545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 617  від 22.08.2018);

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 №1190 «Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників» (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №1094 від 24.12.2019);

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №509 від 12.06.2019, №519 від 25.06.2020);

 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 688 від24.07.2019);

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №2011 №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої  освіти» (із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України№ 538 від 07.08.2013№ 143 від 26.02.2020);
 2. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти  «Нова українська школа» на період до 2029 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №988-р;
 3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.10.2019 №1313 «Деякі питання організації та проведення супервізії»;
 4. Наказ Міністерства соціальної політики України від 10.08.2018 №1143 «Про затвердження професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти»;

15.Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 №522 «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту№ 1352 від 30.11.2012, наказами Міністерства освіти і науки  № 380 від 31.03.2015та № 994 від 11.07.2017)

 що відбувається шляхом письмового тестування та перевірки професійних компетентностей шляхом співбесіди з обговоренням мотиваційного листа кандидата , яке відбудеться 29.12.2021 року у приміщенні  відділу освіти  виконавчого комітету Новопокровської селищної ради за адресою:

смт. Новопокровка,  вул. Миру, будинок 11.

Прізвище та ім’я, номер телефону та адреса

електронної пошти особи,  уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі

Некрасов Володимир Олексійович – директор КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Новопокровської селищної ради»

Ел.адреса volnekracov@gmail.com

Тел: 0974473664

 

 

Перелік питань 

для проведення конкурсу на зайняття посади консультанта комунальної установи

«Центр професійного розвитку педагогічних працівників Новопокровської селищної ради».

 Що належить до невідємних складників системи освіти?

 1. Якими є форми державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти?
 2. Що належить до повноважень  загальних зборів трудового колективу?
 3. Що належить до установчих документів закладу загальної середньої освіти?
 4. Яку автономію держава гарантує закладом освіти?
 5. Які заклади освіти можуть визначати релігійну спрямованість своєї освітньої діяльності?
 6. У якому статусі може діяти заклад освіти як суб’єкт господарювання?
 7. З якою метою утворюються інклюзивно-ресурні центри?
 8. Хто затверджує посадові інструкції педагогічних працівників центру професійного розвитку педагогічних працівників?
 9. Якими  є вимоги до педагогічних працівників , що приймаються на посади консультантів та психологів центру професійного розвитку педагогічних працівників?
 10. Які завдання центру професійного розвитку педагогічних працівників?
 11. На яких європейських і національних стандартах та принципах ґрунтується Національна рамка кваліфікацій?
 12. Які функції з питань модернізації освіти виконує Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти?
 13. Що сприятливо вплинуло на оновлення змісту шкільної освіти?
 14. Які трудові дії та операції охоплює трудова функція «А» вчителя початкових класів?
 15. Які трудові дії та операції охоплює трудова функція «В» вчителя початкових класів?
 16. Які освітні інновації використовують у системі освіти?
 17. Ким здійснюється фінансування інноваційної освітньої діяльності?
 18. Хто приймає рішення про організацію та проведення експерименту всеукраїнського рівня?
 19. До суб’єктів інноваційної освітньої діяльності належать?
 20. Яке основне завдання законодавства України про дошкільну освіту?
 21. Що становить структуру позашкільної освіти?
 22. Субєктом підвищення кваліфікації може бути?
 23. З яких етапів складається сертифікація педагогічних працівників?
 24. Що називається загальними результатами навчання у Державному стандарті початкової освіти?
 25. Чому сприятиме Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року?
 26. Які ключові функції супервізора?
 27. Які методи проведення супервізії за джерелом інформації?
 28. Якими є результати проведення супервізії для супервізора?
 29. Якими є типові ознаки булінгу (цькування)?
 30. Яке визначення характеризує сукупність умов у закладі освіти , що унеможливлюють заподіяння учасникам освітнього процесу фізичної, майнової та/або моральної школи, зокрема внаслідок недотримання вимог санітарних, протипожежних та/або будівельних норм і правил, законодавства щодо кібербезпеки, захисту персональних даних, безпеки харчових продуктів тощо?
 31. Який документ містить вимоги до компетентностей та результатів навчання, яких мають досягти учні закладів спеціалізованої освіти за мистецьким, спортивним, військовим чи науковим спрямуванням з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти відповідно до державних стандартів?
 32. Що означає «відповідність результатів навчання, здобутих учнем на відповідних рівнях повної загальної середньої освіти, державним стандартам»?
 33. Протягом якого періоду здобувається початкова освіта?
 34. Чи може бути змінена (подовжена або скорочена) тривалість здобуття повної загальної середньої освіти на кожному її рівні?
 35. Чи може здобуватися профільна середня освіта професійного спрямування за дуальною формою здобуття освіти?
 36. Які установи ведуть облік дітей дошкільного та шкільного віку, враховують спроможність кожного закладу освіти і демографічну ситуацію на відповідній території та у раз необхідності забезпечують створення додаткових класів?
 37. За якими закладами освіти закріплюється територія обслуговування?
 38. На який термін укладається трудовий договір з особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше?
 39. Які заходи може бути запроваджено до педагогічних працівників, стосовно яких встановлено факт порушення академічної доброчесності?
 40. Державні стандарти розробляються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки та затверджуються Кабінетом Міністрів України. У який термін вони переглядаються?
 41. Який документ підтверджує спроможність закладу освіти провадити освітню діяльність на певному рівні повної загальної середньої освіти та в певному місці (місцях) провадження такої діяльності?
 42. Які вимоги можуть бути включені до ліцензійних умов закладів загальної середньої освіти?
 43. За ініціативою якого органу не може бути проведено у позаплановому порядку інституційний аудит?
 44. У який термін керівник закладу освіти  має право подати до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти обґрунтовані заперечення щодо висновку та рекомендацій з дня їх отримання?
 45. Як називаються педагогічні, науково-педагогічні працівники закладів освіти чи інші особи з досвідом педагогічної діяльності не менше ніж п’ять років, яких може бути залучено до проведення сертифікації?
 46. Чи може кількість сформованих бланків реєстраційних карток –заяв перевищувати визначену МОН граничну кількість педагогічних працівників, які можуть у відповідному році пройти сертифікацію?
 47. Яка кількість осіб входить до складу експертної групи, що вивчає практичний досвід роботи учасника сертифікації безпосередньо в заклад освіти?
 48. Чи  може педагогічний працівник відмовитися від подальшої участі у сертифікації?
 49. Які документи визначають загальні обсяги навчального навантаження здобувачів початкової, базової середньої, профільної середньої освіти, вимоги до їх компетентностей і до згрупованих за відповідними освітніми галузями обов’язкових результатів навчання?
 50.  Який документ визначає орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета (інтегрованого курсу) та види навчальної діяльності учнів, рекомендований до використання в освітньому процесі в порядку, визначеному законодавством?
 51. Як називається система заходів, спрямованих на підтримку педагогічного працівника закладу освіти, призначеного на посаду вперше, у провадженні ним педагогічної діяльності та набутті (вдосконаленні)його фахової майстерності?
 52. З якою метою функціонує система загальної середньої освіти для формування учнів?
 53. Якою може бути тривалість здобуття повної загальної середньої освіти на кожному її рівні залежно від форми здобуття освіти, результатів навчання та/або  індивідуальної освітньої траєкторії учня?
 54. Яким органом встановлюється тривалість здобуття повної загальної середньої освіти на кожному її рівні особами з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти?
 55. Яким документом визначається Перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), що вивчаються державною мовою і мовою національної меншини?
 56. Як називається «персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання»?
 57. Через який документ може бути реалізовано індивідуальну освітню траєкторію закладу освіти?
 58. Яке визначення характеризує сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб і можливостей?
 59. Яким терміном характеризується комплексна система заходів супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, спрямованих на корекцію порушень шляхом розвитку особистості , її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення?
 60. Як називається комплекс дій суб’єкта освітньої діяльності, що мають визначену вартість та спрямовані на досягнення здобувачем освіти очікуваних результатів навчання?
 61. Яким терміном характеризується комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, інклюзивно-ресурсних центрів, іншими фахівцями?
 62. Який термін визначає рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством та/або договором про надання освітніх послуг?
 63. Хто здійснює соціальний захист здобувачів освіти у випадках, визначених законодавством, а також забезпечує рівний доступ до освіти особам із соціально вразливих верств населення?
 64. Хто створює умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів, а також забезпечує виявлення та усунення факторів, що перешкоджають реалізації прав і задоволенню потреб таких осіб у сфері освіти?
 65. В державному пріоритеті який напрямок розвитку суспільства забезпечує освіти?
 66. Що є засадами державної політики у сфері освіти та принципом освітньої діяльності?
 67. Як називається індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій?
 68. У якій формі здобувається повна загальна середня освіта в закладах освіти України?
 69. Яке спрямування передбачає здобуття профільної середньої освіти?
 70. З якою метою здійснюється державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти?
 71. Який орган освіти визначає форми проведення і перелік навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація?
 72. Чим регламентується порядок, умови, форми та особливості здобуття повної загальної середньої освіти?
 73. Як називається територіально відокремлений структурний підрозділ закладу освіти, що не має статусу юридичної особи та діє на підставі положення, затвердженого засновником відповідного закладу освіти?
 74. Хто фінансує створення державних закладів позашкільної освіти?
 75. На основі якої освіти здобувається професійна (професійно-технічна) освіта?
 76. Які послуги надають заклади професійної (професійно-технічної) освіти?
 77. Яким документом визначаються засади професійного навчання працівників?
 78. Як називається процес навчання та вдосконалення професійних компетентностей фахівців після здобуття вищої та /або післядипломної освіти що дає змогу фахівцю підтримувати або покращувати стандарти професійної діяльності і триває впродовж усього періоду його професійної діяльності?
 79. Хто створює умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів?
 80. Які центри утворюються органами місцевого самоврядування з метою проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, а також забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами?
 81. В яких закладах здобувається базова освіта наукового спрямування одночасно з базовою середньою освітою?
 82. В яких закладах здобувається профільна освіта наукового спрямування одночасно з повною загальною середньою освітою та орієнтована на продовження навчання та наступних рівнях освіти?
 83. За якими програмами здійснюють освітню діяльність заклади спеціалізованої освіти?
 84. Як називається визнана кваліфікаційним центром, суб’єктом освітньої діяльності, іншим уповноваженим суб’єктом та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів навчання), що дозволяють виконувати певний вид роботи або здійснювати професійну діяльність?
 85. Яким визначенням характеризуються затверджені в установленому порядку вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій?
 86. Як називається сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання , викладання та провадження наукової (творчої) діяльності метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень?
 87. Яким терміном визначено оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами , як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (опублікованих творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства?
 88. Як називається процес оцінювання освітньої програми на предмет її відповідності стандарту освіти, спроможності закладу освіти забезпечити досягнення здобувачами освіти передбачених в освітній програмі результатів навчання?
 89. Яке визначення має комплексна зовнішня перевірка та оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти (крім закладів вищої освіти), які забезпечують його ефективну роботу та сталий розвиток?
 90. Де оприлюднюють результати інституційного аудиту?
 91. Як називається результат оцінювання навчання, здобутих особою на певному рівні освіти, що проводиться спеціально уповноваженою державою установою (організацією)?
 92. Яке визначення має система послідовних і систематичних заходів, що здійснюються з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку у якості в країні, на окремих територіях, у закладах освіти (інших суб’єктах освітньої діяльності), а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей?
 93. Як називається система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників?
 94. Як називається процес зовнішнього оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника, що здійснюється шляхом незалежного тестування, само оцінювання та вивчення практичного досвіду роботи?
 95. Які права мають педагогічні, науково- педагогічні та наукові працівники?
 96. На яких умовах з педагогічним  (науково-педагогічним) працівником зберігається місце роботи (посада) на час підвищення кваліфікації з відривом від освітнього процесу в обсязі визначеному законодавством?
 97. Виконання чого включає робочий час науково-педагогічного працівника?
 98. Хто уповноважений діяти в системі освіти з метою забезпечення належних умов для реалізації права особи на освіту?
 99. До якої категорії належать практичні психологи та соціальні педагоги за своїм статусом?
 100. Яка проблема потребує розв’язання і є суттєвим погіршенням якості загальної середньої освіти протягом 1992-2016 років?
 101. Як називається постійно діючий колегіальний орган у сфері забезпечення якості вищої освіти?
 102. Чи забезпечує держава виплату педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків?
 103. Чи узагальнює та оприлюднює центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки інформацію про випадки булінгу (цькування) в закладах освіти?
 104. Що є освітніми інноваціями?
 105. Чи забороняється в закладах освіти зберігати та розміщувати реклами, плакати, стенди, листівки, аудіо- чи відеоматеріали, які містять найменування чи символіку політичних партій (об’єднань), громадських чи благодійних організацій?
 106. Чи можуть педагогічні працівники, які мають сертифікат, залучатися до проведення інституційного аудиту в інших закладах освіти , розроблення та акредитації освітніх програм, а також до інших процедур і заходів, пов’язаних із забезпечення якості та впровадженням інновацій, педагогічних новацій та технологій у системі освіти?
 107. Чи надає центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки методичні рекомендації щодо освітньої діяльності та управління закладами освіти?
 108. Згідно з реформою загальної середньої освіти випускник нової української школи повинен бути ?
 109. Чи затверджують центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти  та його територіальні органи за результатами експертизи освітні програми дошкільної та загальної середньої освіти у випадках,визначених спеціальними законами?
 110. Чи забезпечує держава виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати ) при наданні щорічної відпустки?
 111. Для чого створюється національна електронна платформа ?
 112. Чи затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки вимоги до рівня володіння українською мовою як іноземною та порядок проведення сертифікаційного іспиту з української мови?
 113. Чи мають право органи державної влади та органи місцевого самоврядування поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань?
 114. Що передбачає інноваційна освітня діяльність на регіональному рівні?
 115. Чи забезпечує держава педагогічним та науково-педагогічним працівникам оплату підвищення кваліфікації?
 116. Хто здійснює державний нагляд (контроль) у сфері освіти?
 117. Що насамперед передбачає реформування змісту загальної середньої освіти?
 118. Чи затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки положення про власні постійні та тимчасові консультативні,дорадчі та інші допоміжні органи?
 119. Чи забороняється залучати здобувачів освіти до участі у заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями (обєднаннями) , крім заходів, передбачених освітньою програмою?
 120. За якою умовою здійснюється інноваційна освітня діяльність?
 121. Що передбачається у рамках реформування системи державного фінансування загальної середньої освіти?
 122. Чи забезпечує держава педагогічним  і науково - педагогічним працівникам належні умови праці та медичне обслуговування?
 123. Який орган займається питаннями забезпечення якості освіти?
 124. Чи мають право суб’єкти освітньої діяльності враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу?
 125. Що є підставою для проведення позапланової перевірки закладу освіти?
 126. Що є інноваційним освітнім проектом?
 127. Як називається процес  оцінювання закладу освіти щодо ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти та забезпечення досягнення здобувачами освіти результатів навчання, передбачених освітніми програмами і стандартами освіти?
 128. Хто виступає ініціатором щодо створення у закладі освіти органу громадського самоврядування?
 129. Як часто визначається обсяг фінансових ,матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», з урахуванням можливостей державного і місцевих бюджетів, розміру міжнародної технічної допомоги?
 130. Які прояви проблеми потребують розв’язання і є суттєвим погіршенням якості загальної середньої освіти протягом 1992-2016років?
 131. Чи виплачується у разі хвороби або каліцтва попередній середній заробіток до відновлення працездатності або встановлення інвалідності?
 132. Чи можуть встановлюватися законодавством , установчими документами закладу освіти і  договором про надання освітніх послуг (за наявності ) права та обов’язки батьків здобувачів освіти?
 133. Що передбачає реформування педагогіки загальної середньої освіти?
 134. Чи повинні педагогічні працівники, які отримують доплату за успішне проходження сертифікації, впроваджувати  і поширювати методики компетентнісного навчання та нові освітні технології?
 135. Що включає заявка на проведення інноваційного експерименту(або реалізацію проекту?)
 136. Чи забезпечує держава педагогічним і науково-педагогічним працівникам диференціацію посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до кваліфікаційних категорій, встановлення підвищених посадових окладів (ставок заробітної плати) за педагогічні звання, надбавок за почесні звання, доплат за наукові ступені та вчені звання?
 137. Чому сприятиме реалізація Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»?
 138. Який документ створює науковий керівник інноваційного продукту?
 139. Чи розробляє та затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти  і науки за погодженням із центральним органом виконавчої влади методологію і звітну документацію  ,що пов’язані з розробленням, збиранням, обробленням і використанням статистичної інформації у сфері освіти?
 140. Чи можуть бути нагороджені державними нагородами, представлені до присудження державних премій України, відзначені знаками, грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення за особливі трудові заслуги педагогічні та науково-педагогічні працівники?
 141. Що необхідно забезпечити для досягнення мети Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»?
 142. Яким документом визначається порядок діяльності освітнього омбудсмена,що здійснює служба освітнього омбудсмена?
 143. Чи затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки порядок, види та форми проведення моніторингу якості освіти?
 144. Чи мають права втручатися Політичні партії (об’єднання), їх члени,депутати (кандидати в депутати) та провадити свою діяльність в закладах освіти, зокрема створювати власні осередки чи в будь-який інший спосіб в їхню освітню діяльність?
 145.  Яка організація надає наукову, методичну, консультативну підтримку відповідним органам державної влади  з метою виконання завдань,визначених державними пріоритетами у сфері освіти?
 146. Яким документом встановлюється розмір та умови оплати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації,за надання додаткових освітніх послуг?
 147. Чи зменшуються бюджетні та галузеві асигнування закладів освіти,підприємств,установ,організацій системи освіти у разі одержання коштів з інших джерел?
 148. Чи мають заклади освіти всіх форм власності .зареєстровані у встановленому законом порядку,рівні умови користування майном державної або комунальної власності,що передається в оренду?

 

 

                                                                                              

Критерії оцінювання

Тестування на знання законодавства України в галузі освіти, державних актів у сфері освіти на конкурс на зайняття посади консультанта  

«Центр професійного розвитку педагогічних працівників Новопокровської селищної ради»

 

                Тестування складається із 30 тестових завдань, які формуються із загального переліку питань, що містить 150 питань.

               Кожне тестове завдання передбачає чотири варіанти відповідей, лише одне з яких є правильним.

              Тестування проходить письмово не більше 60 хвилин у присутності членів комісії. Після закінчення часу, відведеного на складання тестування, проводиться перевірка та виставляються бали, а саме:

2  бали – кандидатам, які відповіли правильно на 26-30 тестових завдань;

1,5  бали – кандидатам, які відповіли правильно на 21-25 тестових завдань;

1  бал– кандидатам, які відповіли правильно на 15-20 тестових завдань;

0,5 балів – кандидатам, які відповіли правильно на 10-14 тестових завдань;

0  балів – кандидатам, які відповіли правильно на  0-9  тестових завдань.

             Кандидати, які під час тестування отримали 0 балів не допускаються до перевірки професійних компетентностей та вважаються такими, що не пройшли конкурс.

ІІ. Критерії оцінювання перевірки професійних компетентностей

             Оцінювання професійних компетентностей кандидатів здійснюється шляхом співбесіди з обговоренням мотиваційного листа. За результатами  співбесіди виставляються такі бали: 

2 бали – кандидатам,професійна компетентність  яких відповідає вимозі та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

1 бал – кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

0 балів – кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимозі.

            Оцінювання професійних компетентностей кандидатів здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально. Остаточною оцінкою у балах за результатами співбесіди є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії.

           Кандидати, які під час співбесіди отримали середній бал 0,5 або нижче вважаються  такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до чергового етапу конкурсу.

Підбиття підсумків тестування та співбесіди здійснюється шляхом додавання балів за тестування та балів за результатами співбесіди з кандидатами.