Легальна трудова діяльність – це основа соціальної захищеності працюючого населення та один з головних ресурсів розвитку конкурентоздатної економіки і злагоди в суспільстві.

        За оцінками експертів сучасний рівень «тіньової» економіки в Україні, який коливається в межах 30 – 50% ВВП, суттєво перевищує аналогічний показник передових європейських країн. При цьому в Україні майже 50% заробітної плати виплачується за тіньовими схемами та в «тіні» працює до 7 мільйонів українців.

         Кожна людина, незалежно від сфери діяльності та посади, хоче добре жити, отримувати гідну заробітну плату, мати соціальні гарантії. Мірилом добробуту кожної родини є рівень отримуваної заробітної плати, а соціальні гарантії можливі лише за умови повноти сплати податку на доходи фізичних осіб, оскільки питома вага цього податку у надходженнях до загального фонду місцевих бюджетів складає більше 80 відсотків.

Легалізація  направлена на реалізацію принципу організаційної єдності, спрощення процедури реалізації трудових правовідносин між суб'єктами господарювання і найманими працівниками, скорочення часу, витраченого підприємцями на реєстрацію трудових договорів та отримання якісної інформації з питань трудового та податкового законодавств.

          Солонянська районна філія ДОЦЗ надає роботодавцям та найманим працівникам кваліфіковану допомогу з питань додержання законодавста при оформленні трудових відносин.

          Дотримання роботодавцем трудового законодавства - це запорука стабільного та прибуткового бізнесу, гарантія уникнення проблем як із найманими працівниками, так і з відповідними органами, уповноваженими здійснювати контроль за дотриманням  вимог трудового законодавства.

Фото без опису