З 01 січня 2020 року розпочався етап подання та оприлюднення декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування згідно Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. №1700-VII.

Фото без опису


Пунктом 1 статті 45 ЗУ «Про запобігання корупції» , суб'єкти декларування зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування тягне за собою дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність.

Виконавчій комітет Новопокровської селищної ради звертає увагу суб’єктів декларування органів місцевого самоврядування на зміни, які були внесені до статей 1, 45 - 52 Закону України "Про запобігання корупції" Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо  забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції", який набрав чинності з 18 жовтня 20І9 року, крім змін, внесених до статей 46 (зміст декларації) та 52 (додаткові заходи здійснення  фінансового контролю), які набирають чинності з 01 січня 2020 року.

При заповненні декларації за 2019 рік:
У інформації про суб’єкта декларування необхідно буде додатково вказувати інформацію про:
•  
серію та номер паспорта громадянина України, незалежно від наявності чи відсутності реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
•    унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (далі - УНЗ) суб’єкта декларування та членів його сім’ї. Такі номери присвоюються особам, які одержують паспорт громадянина України нового зразка у вигляді пластикової картки з чіпом та біометричного паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗ ЄДДР) складається з двох послідовностей з восьми та п’яти цифр, розділених символом «-»: ХХХХХХХХ-ХХХХХ (Наприклад:   19550212-01110). У біометричному паспорті він нанесений на першій сторінці паспорту і знаходиться під номером паспорта, в розділі "Запис №". 
   
Зокрема, передбачається, що форма декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, міститиме окреме поле для зазначення УНЗР суб'єкта декларування (розділ 2.1 "інформація про суб’єкта декларування" декларації) та членів його сім'ї (розділ 2.2" Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" декларації).

У разі відсутності у суб’єкта декларування або членів його сім’ї УНЗР передбачається можливість обрання суб'єктом декларування відповідного значення цього поля.

Законом уточнено та розширено коло членів сім’ї. Тепер, до існуючих додаються особи, які не є подружжям або дітьми, але які спільно проживали із суб’єктом декларування станом на останній день звітного періоду або сукупно протягом не менше 183 днів протягом року, що передує року подання декларації, а також діти зазначеного суб’єкта декларування до досягнення ними повноліття – незалежно від спільного проживання із суб'єктом декларування.

До юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім'ї, додаються трасти або інші подібні правові утворення.

До переліку нематеріальних активів додалася крипто валюта. 
До осіб, які мають подавати  відомості про доходи, наявні грошові активи та фінансові зобов’язання, додаються члени сім'ї.
У декларації зазначаються не нараховані, а отримані доходи суб'єкта декларування або членів його сім'ї.

До об’єктів декларування додаються: банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб'єкта декларування або членів його сім'ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунку, а також рахунки, відкриті третіми особами на ім'я суб'єкта декларування або членів його сім'ї), або зберігаються кошти, інше майно. Такі відомості включають дані про тип та номер рахунку, дані про банківську або іншу фінансову установу, осіб, які мають право розпоряджатися таким рахунком або мають доступ до індивідуального банківського сейфа, осіб, які відкрили рахунок на ім’я суб'єкта декларування або членів його сім'ї.

Скасовується норма щодо обов'язковості декларування фінансових зобов'язань, розмір яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов’язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

При декларуванні видатків, правочинів додається вимога ідентифікації фізичних або юридичних осіб, у тому числі іноземців, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб, а також об'єктів декларування, інформація щодо яких подається у декларації.

Дані про об’єкт декларування, що перебував у володінні або користуванні суб'єкта декларування або членів його сім'ї, зазначаються в декларації, якщо такий об'єкт перебував у володінні або користуванні не тільки станом на останній день звітного періоду (31 грудня), але і протягом не менше половини днів протягом звітного періоду (183 дні протягом звітного періоду).

Слід пам'ятати, що Закон України "Про запобігання корупції" надає можливість на виправлення помилок у декларації після того, як вона була відправлена до Реєстру.
У такому випадку суб'єкт декларування має право подати за власною ініціативою виправлену версію своєї декларації протягом семи календарних днів після дня її подання.
Подання виправленої декларації здійснюється через особистий кабінет, для чого потрібно натиснути кнопку "Подати виправлену декларацію", яка є видимою протягом відповідного строку у персональному електронному кабінеті суб’єкта декларування у полі поданої декларації.

З 01 січня 2020 року правом подати виправлену декларацію суб'єкт декларування може скористатися три рази, але протягом того самого семиденного стоку.

Щодо повідомлення про суттєві зміни у майновому стані.
Відповідно до вимог частини другої статті 52 Закону України "Про запобігання корупції" у разі суттєвої зміни у майновому стані суб'єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (96050 грн. для 2019 року), зазначений суб'єкт у 10-денний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов'язаний письмово повідомити про це Національне агентство. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства.

З 01 січня 2020 року вимагається повідомляти не лише про отримання  доходу, придбання майна, а й здійснення видатків на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

З 01 січня 2020 року обов'язок повідомляти про суттєві зміни у майновому стані покладається лише на суб’єктів декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище (для державних службовців - це посади державної служби категорій А, Б), а також суб’єктів декларування, які займають посади, пов'язані з високим рівнем корупційних ризиків (посади керівників державних підприємств, установ, організацій, інших суб'єктів господарювання державної форми власності та їх заступників, призначення яких здійснюється державними органами, інші).

Тобто, з 01 січня 2020 року державні службовці, які займають посади державної служби категорії В, не мають обов'язку повідомляти про суттєві зміни у майновому стані.

Враховуючи вищевикладені норми, суб’єктам декларування органів місцевого самоврядування необхідно подати до 01 квітня 2020 року шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (https://portal.nazk.gov.ua) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий 2019 рік.

При безпосередньому заповненні декларації користуватися Роз’ясненнями НАЗК щодо заповнення декларацій, які розмішено на офіційному сайті НАЗК за посиланням:

https: //nazk.gov.ua/uk/department-perevirky-deklaratsij-ta-monitoryngu-sposobu-zhyttya/metodychni-rekomendatsiyi-sub-vektam-deklaruvannya/.

За цим же посиланням розміщено навчальне відео із заповнення декларацій у системі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яке також містить покрокові інструкції.

Для надання практичної допомоги щодо заповнення та подання декларації Ви можете звернутись до спеціаліста І категорії з організаційно-кадрової роботи, діловодства виконавчого комітету Новопокровської селищної ради  


Виконавчий комітет Новопокровської селищної ради